Shantykoor Skuytevaert op ‘Gondel’ Lijntje Johanna tijdens Najaarsfeest 2008 in Jachthaven Katwijk

Vast onderdeel van het jaarlijks door Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn georganiseerde Najaarsfeest, is de Gondelvaart op de tweede vrijdag van die feestweek met daaraan voorafgaand op donderdagavond de verkiezing van de mooist versierde gondel. De organisatie van dit onderdeel ligt in handen van De Algemene Watersportvereniging Katwijk en het vindt plaats in en vanuit de Jachthaven Katwijk aan de Haringkade. Een zeer populair evenement waaraan het Skuytevaert Shantykoor al een aantal jaren meewerkt en dat op uitnodiging van de AWK ook dit jaar weer deed, zij het alleen op de avond van de verkiezing van de mooiste gondel, tegelijkertijd de avond dat het AWK in de Jachthaven Open Huis hield. 

Het schemerde al een beetje toen het Shantykoor Skuytevaert op donderdagavond 28 augustus inscheepte op de ‘gondel’ Lijntje Johanna, de met een lint van zeer diverse vlaggen en verlichting versierde sleepboot van Kees Schaap. En wat is er dan mooier dan een zeemanskoor op een schip! Een verlicht schip! Kees Schaap stuurde zijn Lijntje Jacoba langs het bordes van het Paviljoen van de Jachthaven en dook hier en daar tussen de steigers om alle belangstellenden goed te kunnen laten genieten van dit drijvende concert, begeleid door gitaar- en accordeonmuziek

 

NB Op woensdag 3 september start de training weer in de Soos en… degenen die met de bus mee gaan naar Kortenhoef op zaterdag 6 september…zo snel mogelijk doorgeven aan Huig van der Plas hcvdplas@xs4all.nl  

kHet ‘concert’ werd later voortgezet in het Paviljoen van de Jachthaven waar het aan de Haringkade heel toepasselijk een optreden als ‘haringen in een ton’ werd, want het was vol in het Open Huis en zo’n Shantykoor vraagt met de muziek erbij natuurlijk nogal wat ruimte. Op het dek van de Lijntje Johanna kon er niemand meer bij en was het nog een ‘gelukkie’ dat aantal shantyzangers de boot miste. Maar die zangers waren er later wel bij in het Paviljoen. Zo niet één niet nader te benoemen zanger die niet alleen de boot, maar ook de dág miste. Zangers en muziekanten stonden tot in het halletje opgesteld, hetgeen weer suggesties deed horen tot wijziging van de naam van het koor in De Halzangers. Zelfs op het bordes, waar de rokers zich noodgedwongen bevonden, stond een muzikant te spelen: Dick Kromhout, die weliswaar (nog) niet officieel tot het Shantykoor Skuytevaert behoort, maar wel uit het Skuytevaertnest komt en derhalve welkom is om af en toe freelance met het koor mee te spelen op zijn mondharmonica. Het was een mooie avond.  (Zie ook fotogalerij)