Zeemanskoor K.W.V. Skuytevaert voorheen Shantykoor Skuytevaert

Shantykoor Skuytevaert: zomer 2001…

De Katwijkse Watersport Vereniging Skuytevaert organiseert elk zomerseizoen in de bouwvakvakantie een Feestweek op het strand. Een week waarin voor en door de leden allerlei activiteiten worden georganiseerd zoals zeil-, vis- en kitewedstrijden voor zowel jong als oud. Kaart-, bingo- en quizavonden, een kindermiddag, High Teas, BBQ’s en andere eetfestijnen en natuurlijk is er ook altijd muziek. Eén van die muziekavonden werd in 2001 ingericht als Jamavond, waarop iedere Skuytevaerder die dacht op muzikaal gebied iets te kunnen, de kans kreeg zijn/haar talenten op het podium te tonen. Het was de tijd van de opkomst van Shantykoren en aangezien zich onder de leden van Skuytevaert veel ‘zeelui’ (in zeer ruime zin des woords) bevinden was het idee om als Shantykoor deel te nemen aan die Jamavond snel geboren. Er werden zelfs al T-shirts bedrukt en ook een naam was geen probleem: Shantykoor Skuytevaert.

De zangers, én het publiek, hadden er bij dat eerste optreden zoveel plezier in dat besloten werd er nog een poosje mee door te gaan. Totdat men besloot er, na een aantal jaren van vrijblijvende gezelligheid, op wat serieuzer basis mee door te gaan hetgeen resulteerde in de officiële oprichting van het Shantykoor Skuytevaert in 2005. Het enthousiasme, de organisatie en het repertoire namen in de loop der jaren alleen nog maar toe en inmiddels mag men wel spreken van een Shantykoor met een behoorlijk professionele uitstraling. Het koor telt ca. 30 leden, die onder leiding van dirigent Jan Volbeda en begeleid door vier accordeonisten en twee gitaristen, elke veertien dagen trainen in de Sociëteit van de eigen Watersportvereniging Skuytevaert.

Professionele uitstraling en goed uitgerust met een eigen muziekinstallatie oké, maar het Shantykoor Skuytevaert ziet zichzelf nog steeds als vooral een gezelligheidskoor. Het repertoire bestaat dan ook uit zowel echte Shantyliederen in het Nederlands, Engels en Duits als uit liedjes die op andere wijze met de zee te maken hebben, zoals ‘Het Kleine Café aan de Haven’ of ‘Jungen komm bald wieder’. En dat wordt blijkens het altijd meezingende publiek zeer gewaardeerd bij de optredens, zoals op Koninginnedag op de Boulevard van Katwijk, in bejaardenhuizen, tijdens de Week van de Zee, op bedrijfsfeesten en zelfs bij de intocht van Sinterklaas! Sinds een aantal jaren verzorgt het Skuytevaert Shantykoor ook een optreden tijdens een carnavalsfeest voor verstandelijk gehandicapten en daarbij bepaalt het publiek aan de hand van verzoeknummers het repertoire van de avond.

Het Shantykoor Skuytevaert is dus voortgekomen uit de KWV Skuytevaert, maakt ook nog steeds deel uit van deze watersportvereniging en opereert onder haar vlag. Informatie over de KWV Skuytevaert vindt u op www.skuytevaert.nl. En alles over het Shantykoor Skuytevaert vindt u op www.shantyskuytevaert.nl.

*************************************

Shanty Choir Skuytevaert: summer 2001…

Every summer, holiday time, Water Sports Club Skuytevaert from Katwijk organizes a week of fun and sports on the beach. During this week al members are either setting up or taking part in various activities ranging form sailing, fishing and kite surfing to High Teas, BBQ’s, game nights and lots of other stuff amongst which musical evenings. In the year 2001 one of those musical evenings was organized to be a jam session. Every member of the club was welcome to come on stage and show ‘the world’ their talents. Shanty Choirs were coming in vogue those days, and as a lot of members of Skuytevaert are in one way or other connected tot the sea, a Shanty Choir was spontaneously born and mounted the stage. Even T-shirts were printed with a name that was as obvious as logical: Shanty Choir Skuytevaert.

Singers, and public alike, enjoyed this action so much this first time on the beach, that it was decided to get back together again and go on singing. For fun that is, but over the years the enthusiasm, organization and repertoire grew. In 2005 the Shanty Choir Skuytevaert had reached a fair level of professionalism and was finally officially founded. Presently the Choir is at full strength with 30 singers, several accordion players and two guitar players. Training takes place on a Wednesday every fortnight and is conducted by Jan Volbeda.

Professionalism and owning their own music equipment is fine with them, but the Shanty Choir Skuytevaert’s main reason for existence is still having fun. Their repertoire therefore consists not just of real Shanties in Dutch, English and German, but also of other songs, like ‘Het Kleine Café aan de Haven’ or ‘Jungen komm bald wieder’, that have different links with the sea. And this combination of songs is well appreciated by the public who always sing along enthusiastically whenever the Choir performs, e.g. on Queens Day on de Boulevard in Katwijk, in Senior Citizens Homes, during the ‘Week van de Zee’, at company parties and even at the event of Sinterklaas coming to town! A few years in a row now the Shantykoor Skuytevaert sings at a Carnival Evening for the mentally challenged, on which occasion it is for the public to decide by request what the Choir sings.

The Shanty Choir Skuytevaert came from the Water Sports Club Skuytevaert, is still part of that Club en always performs under the colours of the Club. For information about Water Sports Club Skuytevaert see www.skuytevaert.nl. For information about the Shanty Choir Skuytevaert see www.shantyskuytevaert.nl.