Overleden

Overleden: Leen van Rijn

Met verslagenheid ontvingen we het bericht dat, na een kortstondig ziekbed, op 15 juli collega koorzanger Leen van Rijn op 85 jarige leeftijd is overleden. Leen heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de definitieve samenwerking van voorheen De Katwijkse Roergangers met Zeemanskoor Skuytevaert. Ook zijn geliefde solo-optredens met het nummer De Katwijkse Noordzee, werden zowel door het koor als door het publiek zeer gewaardeerd.

We gaan Leen missen en hem zeker niet vergeten. We wensen hem een goede reis.

Namens de bemanning van Zeemanskoor Skuytevaert wensen wij zijn vrouw Cobie, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Overleden: Co Boeff 1939-2023

Met grote verslagenheid ontvingen we het bericht dat, na een slopende ziekte, op maandag 27 maart onze muzikale collega Co Boeff op 83-jarige leeftijd is overleden.

Hij heeft vele jaren als accordeonist een wezenlijke bijdrage geleverd aan, en bij de opbouw van, het koor. Vanaf de officiële oprichting medio september 2003 en ook al voor die tijd, was hij enthousiast betrokken bij de activiteiten. We gaan Co missen en hem zeker niet vergeten.

Namens de bemanning van Zeemanskoor Skuytevaert wensen wij de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies van vader, schoonvader, opa en overgrootvader te dragen.

Willem Schonenberg, voorzitter

Grootste fan Tineke overleden (klik voor volledige foto)

Elke artiest, elke band en ieder koor heeft een ‘grootste fan’.
De grootste fan van Zeemanskoor Skuytevaert was Tineke.
Tineke woonde op de Willem van den Bergh in Noordwijk en kwam
regelmatig met haar begeleidster Coby naar optredens van het koor.

Op donderdag 25 februari 2021 overleed zij na een kortstondig ziekbed.
Tineke werd 58 jaar oud.

Bestuur, leden en muzikanten van het koor denken met plezier terug
aan het optreden dat zij een paar jaar terug op de Willem van den Bergh
verzorgden ter gelegenheid van de verjaardag van Tineke. Daar genoot
ze enorm van, net zoals ze op en top genoot van de reis naar Duitsland
die ze met het koor meemaakte. Voorafgaand aan de crematie zal dan ook
haar lijflied Bora Bora ten gehore worden gebracht.

Zeemanskoor Skuytevaert zal Tinekes warme enthousiasme missen
en wenst de familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Oud-koorlid Kees Remmelzwaal overleden

Op donderdag 13 februari 2020 overleed Kees Remmelzwaal. Kees was een enthousiast zanger en altijd aanwezig op oefenavonden en bij optredens. Helaas moest hij begin maart 2018 wegens afnemende gezondheid noodgedwongen afscheid nemen van het koor.

Bestuur, zangers en muzikanten van Zeemanskoor K.W.V. Skuytevaert wensen Riet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Overleden: Henk van Rhee

Op maandag 29 oktober 2018 overleed op 74-jarige leeftijd ons koorlid
Henk van Rhee

Henk maakte nagenoeg vanaf de oprichting deel uit van Shantykoor Skuytevaert,
nu Zeemanskoor K.W.V. Skuytevaert.
Hij was niet alleen geliefd als mens en als zanger, maar werd ook bijzonder gewaardeerd voor zijn inzet als financieel deskundige bij de jaarlijkse kascontrole.
Zeemanskoor K.W.V. Skuytevaert zal hem missen.

Bestuur, koorleden en muzikanten wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.

Overleden: Greet Boeff

Op maandag 16 juli 2018 overleed Greet Boeff,
geliefde echtgenote van Zeemanskoor K.W.V. Skuytevaert accordeonist Co Boeff.

Bestuur, koorleden en muzikanten wensen Co, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Adres: Corn. Houtmanstraat 78, 3317 AJ Dordrecht. greetco@hotmail.com