Overleden: Leen van Rijn

Met verslagenheid ontvingen we het bericht dat, na een kortstondig ziekbed, op 15 juli collega koorzanger Leen van Rijn op 85 jarige leeftijd is overleden. Leen heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de definitieve samenwerking van voorheen De Katwijkse Roergangers met Zeemanskoor Skuytevaert. Ook zijn geliefde solo-optredens met het nummer De Katwijkse Noordzee, werden zowel door het koor als door het publiek zeer gewaardeerd.

We gaan Leen missen en hem zeker niet vergeten. We wensen hem een goede reis.

Namens de bemanning van Zeemanskoor Skuytevaert wensen wij zijn vrouw Cobie, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te dragen.