Woensdag 7 juli 2010: OPEN OEFENAVOND

Woensdag 7 juli 2010
OPEN OEFENAVOND IN DE SOCIETEIT

Op woensdag 7 juli 2010 vindt, traditiegetrouw aan de vooravond van het
zomerreces, de altijd erg gezellige Open Oefenavond van het
Shantykoor Skuytevaert plaats in de Sociëteit van
de KWV Skuytevaert aan de Synthese 20a
in katwijk aan Zee

Op deze Open Oefenavond zijn ‘aanhang’ en andere belangstellenden van harte welkom.

Voor de pauze wordt er serieus geoefend.
Na de pauze is er plaats voor meezingen, jammen en een hapje en een drankje.
De avond begint stipt om 20.00 uur