Geen categorie

Shantykoor Skuytevaert publieksopwarmer bij intocht Sint in Katwijk aan den Rijn

De Sint was er nog niet, maar gehóórd heeft hij het Shantykoor Skuytevaert ongetwijfeld wél toen hij afgelopen zaterdag in zijn stoomboot over de Rijn op weg was naar de Turfmarkt in Katwijk aan den Rijn. Met name het ajai jippie jippie jee, dat tussen de sinterklaasliedjes door het publiek met meezingen en -klappen een beetje moest opwarmen op deze gure dag, werd door een bepaald koorlid zo ‘uit volle borst gezongen’, dat zijn vrouw hem “bij de Wilbert al hoorde” dus dan zal zijn enthousiasme de Sint en zijn Pieten ook zeker niet ontgaan zijn.

Het Shantykoor Skuytevaert zorgde, net als vorig jaar, op verzoek van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn voor de warming up van het publiek voordat het clownsduo Spekkie & Lappie aantrad om de enige echte Sint en zijn Pieten in het Rijndorp te verwelkomen. En die opwarming was wel nodig ook, want het openingsnummer werd bijna overstemd door een stevige hagelbui. Gelukkig hielp het ook dat er een stand met gratis warme chocolademelk en speculaas was en dat er hete erwtensoep verkocht werd. Maar het werd droog, de zon brak door en toen de mannen van het Shantykoor waren uitgezongen, was het publiek klaar voor de clowns en de intocht onder het zingen van het Spekkie-en-Lappie-sinterklaaslied Ik heb vannacht gedroomd over Sinterklaas en Piet.

Burgemeester Jos Wienen maakte in de Roskam nog even een praatje met de Shantyzangers, voordat hij weer naar buiten ging om de aankomst van Sinterklaas niet te missen en deze van harte welkom te heten. Daarna zette de Sint in verband met de wind zijn werkmijter op, besteeg zijn trouwe paard Americo en vertrok, met een heleboel Katwijkse minipietjes in zijn kielzog, voor een tocht door het dorp. De zon scheen, en de toer was een succes, maar zowel de Sint als zijn Pieten, de kinderen én de ouders waren blij dat het laatste onderdeel van de dag in de lekker warme Roskam plaats vond. Sinterklaas hield in de grote zaal audiëntie voor de kinderen, terwijl de ouders zich naar de gelagkamer begaven, waar een deel van het Shantykoor nog gezellig zat na te zingen aan de stamtafel.

‘Blauwe-Schuur-Shanty’, gezellige avond voor eigen publiek

Het is inmiddels traditie: het winter-trainingsseizoen van het Skuytevaert Shantykoor wordt vlak voor de zomer afgesloten met een laatste trainingsavond voor eigen publiek in de Blauwe Schuur. Een avond waarop aanhang en andere belangstellenden van harte welkom zijn om te worden toegezongen door hun eigen zeezangers. Zo brachten ze op woensdagavond 13 juni 2007 zowel oud als nieuw repertoire ten gehore, met natuurlijk als vaste tranentrekker het gevoelige Droomland en de lekkere uitsmijter Ay Ay Yippee Yippee Yee. Met dat laatste lied werden de aanwezigen er echter niet uitgesmeten, maar nog eens extra in de stemming gebracht om met elkaar en de zangers na te praten. Trouwens, ook om na te zingen zoals bleek want geregeld klonk er vanuit een groepje samenscholende aanwezigen plotseling een lied of refrein op. Met een wijntje en een biertje erbij, allerlei vishapjes en dan die ‘muzikale uitbarstingen’, volgden er zo na het optreden nog een paar gezellige uurtjes. Dirigent Kees Hoek bedankte het koor voor weer een jaar inzet en sprak de wens uit dat iedereen ook het komende jaar weer net zoveel plezier aan het Shantyzingen zou mogen beleven.
Op de foto’s ziet u o.a. Klaas Zwitser die kort geleden gedecoreerd werd met een lintje (hij werd Lid in de orde van Oranje Nassau) en Harry Minnee die deze zelfde avond gedecoreerd werd met toiletpapier om zijn tranen te drogen tijdens het zingen van zijn geliefde Droomland.

Voor foto´s, ga naar de galerij

Contact

Contact boekingen en informatie:

Huig van der Plas, voorzitter
Dr. W. Dreesstraat 93
2221 LT Katwijk
Telefoon:
071 402 98 95
06 211 778 50
E-mail: hcvdplas@ziggo.nl

Willem Schonenberg, secretaris
Ligusterstraat 4
2225 RG Katwijk
Telefoon:  071 401 34 63
E-mail: w.scho@casema.nl

Contact websitebeheer

Conny van der Plas
Dr.W.Dreesstraat 93
2221LT Katwijk
Telefoon: 071 402 98 95
E-mail: hcvdplas@ziggo.nl 

Agenda

Geplande Shanty-trainingsavonden september t/m december 2009
In de Soos aan de Synthese. Aanvang: 20.00 uur
Inclusief geplande optredens

SEPTEMBER 2009
Woensdag 2 sept     135e   Trainingsavond (de eerste na zomerreces)
Zaterdag 5 sept       Optreden Kortenhoef bij ‘NK Palingroken’
Woensdag 16 sept    136e  Trainingsavond
Zaterdag 26 sept      Optreden voor ‘Stichting Zonnebloem’ in Wassenaar: Buurtcentrum, Zonneveldweg 55a. 
Woensdag 30 sept    137e  Trainingsavond
 

OKTOBER 2009
Woensdag 14 okt      138e  Trainingsavond
Woensdag 28 okt      139e  Trainingsavond
Zaterdag 31 okt        Optreden Winkeliersvereniging Hoornesplein om 14.00 uur

NOVEMBER 2009
Vrijdag 6 november   Optreden Huis ter Does in Leiderdorp om 20.00  uur
Woensdag 11 nov      140e  Trainingsavond
Woensdag 25 nov      141e  Trainingsavond
Vrijdag 27 nov           Optreden Tripodia Katwijk ‘Vier Koren Festival’

DECEMBER 2009
Woensdag 9 dec        142e  Trainingsavond
Woensdag 23 dec      143e  (OPEN) laatste trainingsavond in 2009
(gezellige afsluiting van het jaar)

2010
Woensdag 6 jan        144e  Trainingsavond
(de eerste in 2010)

Leden informatie

Het 3-mans shantykoorbestuur wordt gevormd door:

Huig van der Plas, voorzitter
Dr. W. Dreesstraat 93
2221 LT Katwijk
tel. 071 402 98 95
Mobiel: 06 211 77 850
e-mail: hcvdplas@ziggo.nl 

Willem Schonenberg, secretaris en waarnemend voorzitter
Ligusterstraat 4
2225 RG Katwijk
tel. 071 401 34 63
e-mail: w.scho@casema.nl

Jaap Houwaard, penningmeester
Paul Krugerstraat 26
2225 ZK Katwijk
tel. 071 407 16 06
e-mail: jaap@houwaard.nl

Overige functionarissen:

René van Dun, algemene zaken   071 407 37 01
Jaap van der Plas, geluidstechniek   071 401 80 67
Conny van der Plas, website/pr   071 402 98 95
Henk van Rhee, kascontrole   071 402 73 48

Dirigent:
Maarten Trippenzee

Waarnemend dirigent: Jan Volbeda

Muzikanten:
Mees Koomans, accordeonist
Hans van Strater, accordeonist
Hans Snijder, accordeonist
Jan van Beelen, accordeonist
Maarten Remmelzwaal, accordeonist

Siem Guyt, gitarist

Jaap van Duyn, basgitarist

Wat zijn shanty’s?

Rond de eeuwwisseling deden stoomschepen hun onstuitbare intrede op de wereldzeeën. Ze namen in toenemende mate de plaats in van de zeilschepen die tot dusver de verbindingen met overzeese wereld- of gebiedsdelen hadden onderhouden. Met het verdwijnen van de zeilschepen, ook wel windjammers genoemd, dreigden ook de zogenaamde shanties in de vergetelheid te geraken.

Deze ritmische arbeidsliederen werden aan boord gezongen tijdens bijvoorbeeld het gelijktijdig doorhalen van de brassen, bij het ankerlichten of bij het zware en ééntonige werk aan de pompen.

Voor het ontstaan van het woord “shanty” bestaan meerdere verklaringen. Een daarvan is dat het woord is afgeleid van het Engelse woord “chant”, wat zoveel betekend als zingen, een aanduiding voor negerliederen. Een andere lezing noemt het een afleiding van het Franse woord “chanter of chantez” zoals de Franssprekende neger-bootwerkers in New-Orleans het uitdrukten.

Naast de werkliederen waren er ook de ballades, waarin het harde leven aan boord, de willekeur van het scheepsgezag, de goede of slechte eigenschappen van het schip of de emotionele bindingen met de wal werden bezongen. Niet al deze liederen vonden hun ontstaan rechtstreeks in de zeevaart. Een aantal werd overgenomen uit het arbeidsrepertoire van negers die belast waren met het laden en lossen van de schepen, of uit het milieu van houthakkers en goudzoekers, waarin zeelui soms enige tijd hun geluk beproefden om vervolgens, met kennis van nieuwe melodieën en teksten, naar de zeevaart terug te keren.

Met shanties worden uitsluitend die liederen bedoeld, die werk-ondersteunend gebruikt werden. Hierbij is voornamelijk het ritme belangrijk.
De andere, vaak wat melancholieke liederen (fore-bitters), kunnen als zeemansliederen worden omschreven.
Beide categorieën maakten een duidelijk beeld van het leven en werken van het internationale legioen zeelui op de wereldzeilvloot.

Over ons

Shantykoor Skuytevaert: zomer 2001…

 

De Katwijkse Watersport Vereniging Skuytevaert organiseert elk zomerseizoen in de bouwvakvakantie een Feestweek op het strand. Een week waarin voor en door de leden allerlei activiteiten worden georganiseerd zoals zeil-, vis- en kitewedstrijden voor zowel jong als oud. Kaart-, bingo- en quizavonden, een kindermiddag, High Teas, BBQ’s en andere eetfestijnen en natuurlijk is er ook altijd muziek. Eén van die muziekavonden werd in 2001 ingericht als Jamavond, waarop iedere Skuytevaerder die dacht op muzikaal gebied iets te kunnen, de kans kreeg zijn/haar talenten op het podium te tonen. Het was de tijd van de opkomst van Shantykoren en aangezien zich onder de leden van Skuytevaert veel ‘zeelui’ (in zeer ruime zin des woords) bevinden was het idee om als Shantykoor deel te nemen aan die Jamavond snel geboren. Er werden zelfs al T-shirts bedrukt en ook een naam was geen probleem: Shantykoor Skuytevaert.

 

De zangers, én het publiek, hadden er bij dat eerste optreden zoveel plezier in dat besloten werd er nog een poosje mee door te gaan. Totdat men besloot er, na een aantal jaren van vrijblijvende gezelligheid, op wat serieuzer basis mee door te gaan hetgeen resulteerde in de officiële oprichting van het Shantykoor Skuytevaert in 2005. Het enthousiasme, de organisatie en het repertoire namen in de loop der jaren alleen nog maar toe en inmiddels mag men wel spreken van een Shantykoor met een behoorlijk professionele uitstraling. Het koor telt ca. 30 leden, die onder leiding van dirigent Jan Volbeda en begeleid door vier accordeonisten en twee gitaristen, elke veertien dagen trainen in de Sociëteit van de eigen Watersportvereniging Skuytevaert.

 

Professionele uitstraling en goed uitgerust met een eigen muziekinstallatie oké, maar het Shantykoor Skuytevaert ziet zichzelf nog steeds als vooral een gezelligheidskoor. Het repertoire bestaat dan ook uit zowel echte Shantyliederen in het Nederlands, Engels en Duits als uit liedjes die op andere wijze met de zee te maken hebben, zoals ‘Het Kleine Café aan de Haven’ of ‘Jungen komm bald wieder’. En dat wordt blijkens het altijd meezingende publiek zeer gewaardeerd bij de optredens, zoals op Koninginnedag op de Boulevard van Katwijk, in bejaardenhuizen, tijdens de Week van de Zee, op bedrijfsfeesten en zelfs bij de intocht van Sinterklaas! Sinds een aantal jaren verzorgt het Skuytevaert Shantykoor ook een optreden tijdens een carnavalsfeest voor verstandelijk gehandicapten en daarbij bepaalt het publiek aan de hand van verzoeknummers het repertoire van de avond.

 

Het Shantykoor Skuytevaert is dus voortgekomen uit de KWV Skuytevaert, maakt ook nog steeds deel uit van deze watersportvereniging en opereert onder haar vlag. Informatie over de KWV Skuytevaert vindt u op www.skuytevaert.nl. En alles over het Shantykoor Skuytevaert vindt u op www.shantyskuytevaert.nl.

 

 

*************************************

 

Shanty Choir Skuytevaert: summer 2001…

 

Every summer, holiday time, Water Sports Club Skuytevaert from Katwijk organizes a week of fun and sports on the beach. During this week al members are either setting up or taking part in various activities ranging form sailing, fishing and kite surfing to High Teas, BBQ’s, game nights and lots of other stuff amongst which musical evenings. In the year 2001 one of those musical evenings was organized to be a jam session. Every member of the club was welcome to come on stage and show ‘the world’ their talents. Shanty Choirs were coming in vogue those days, and as a lot of members of Skuytevaert are in one way or other connected tot the sea, a Shanty Choir was spontaneously born and mounted the stage. Even T-shirts were printed with a name that was as obvious as logical: Shanty Choir Skuytevaert.

 

Singers, and public alike, enjoyed this action so much this first time on the beach, that it was decided to get back together again and go on singing. For fun that is, but over the years the enthusiasm, organization and repertoire grew. In 2005 the Shanty Choir Skuytevaert had reached a fair level of professionalism and was finally officially founded. Presently the Choir is at full strength with 30 singers, several accordion players and two guitar players. Training takes place on a Wednesday every fortnight and is conducted by Jan Volbeda.

 

Professionalism and owning their own music equipment is fine with them, but the Shanty Choir Skuytevaert’s main reason for existence is still having fun. Their repertoire therefore consists not just of real Shanties in Dutch, English and German, but also of other songs, like ‘Het Kleine Café aan de Haven’ or ‘Jungen komm bald wieder’, that have different links with the sea. And this combination of songs is well appreciated by the public who always sing along enthusiastically whenever the Choir performs, e.g. on Queens Day on de Boulevard in Katwijk, in Senior Citizens Homes, during the ‘Week van de Zee’, at company parties and even at the event of Sinterklaas coming to town! A few years in a row now the Shantykoor Skuytevaert sings at a Carnival Evening for the mentally challenged, on which occasion it is for the public to decide by request what the Choir sings.

 

The Shanty Choir Skuytevaert came from the Water Sports Club Skuytevaert, is still part of that Club en always performs under the colours of the Club. For information about Water Sports Club Skuytevaert see www.skuytevaert.nl. For information about the Shanty Choir Skuytevaert see www.shantyskuytevaert.nl.