Vrijdag 1 augustus 2008: SHANTYKORENFESTIVAL bij SKUYTEVAERT

Op vrijdag 1 augustus 2008 organiseert het Skuytevaert Shantykoor het Shantykoren Festival tijdens de Feestweek van Skuytevaert in de tent op het strand. Samen met Shantykoor De Zilk uit De Zilk en Zeemanskoor Sea Otter, een gemengd koor dat bestaat uit ex-marinemensen uit diverse afdelingen, hopen we er weer een avond van te maken waarbij het dak ervan afgaat.

  • Vanaf 19.15 uur is er vervoer vanaf de KRB met de platte kar naar de feesttent.
  • Vanaf 19.30 uur verzamelen in de feesttent.
  • Het optreden van de koren beging om 20.00 uur. Volgorde wordt nog nader bepaald.
  • Elk koor zingt ongeveer een half uur met daartussen een pauze. Aan het eind van de avond zingen we gezamenlijk nog een paar liedjes onder aanvoering van onze dirigent Cees Hoek.
  • Het tenue voor deze avond is het witte T-shirt met een nette blauwe spijkerbroek.
  • Het repertoire van de liedjes die we gaan zingen wordt nog nader bekend gemaakt. E.e.a. is afhankelijk van het repertoire van de andere koren.

Komt allen en neem je aanhang en/of supporters mee naar deze gezellige avond.