Shantykoor Skuytevaert op ‘Koninklijk’ Oranje Eeuwfeest

Redschuur 9 oktober 2010In 1910 werd de ‘Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland’ opgericht en in 1952 de ‘Federatie van Oranjeverenig-ingen in Nederland’. In 1995 besloten beide organisaties de krachten te bundelen en gezamenlijk als koepelorganisatie verder te gaan onder de naam ‘Bond van Oranje-verenigingen in Nederland’.
Dat is 100 jaar geleden en aangezien de Oranjevereniging Katwijk aan Zee een Oranjevereniging van het eerste uur is, vierde zij net als de overkoepelende organisatie dit jaar haar eeuwfeest, waaraan ook het Shantykoor Skuytevaert zijn steentje bijdroeg.

 

Die viering sloot de Oranjevereniging op vrijdag 9 oktober officieel af met de organisatie van het jaarcongres van de Bond in Katwijk aan Zee. De ontvangst van enkele honderden oranjebestuurders uit het hele land vond al vroeg plaats in Huys te Britten, waarna men voor het officiële gedeelte per bus naar de Oude Kerk aan de Boulevard werd vervoerd. Bijzonder onderdeel van dat officiële gedeelte was de bekendmaking door de Commissaris van de Koningin, drs. J. Franssen, dat het Hare Majesteit heeft behaagd de Bond van Oranjeverenigingen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan het predicaat Koninklijk toe te kennen.

Shanty in de Redschuur
Na de lunch in Huys te Britten volgde voor de congresleden een busrit door Katwijk. Een van de stops vond plaats in en om de Redschuur van de KNRM op het parkeerterrein Noord voor een fototentoonstelling. Dat klinkt heel officieel, maar die tentoonstelling kreeg door het optreden van het Shantykoor Skuytevaert juist een heel ontspannen tintje; ook al omdat een aantal leden van het koor voor een gebakken visje hadden gezorgd (vanuit het daarvoor speciaal bij de Redschuur geinstalleerde Skuytevaert Bakhok) en daarmee het karakter van vissersdorp Katwijk aan Zee nog eens extra kleur gaf.

Een mooie ruimte om in op te treden, die Redschuur, met een geweldige akoestiek. Een tikje ongezellig misschien dat een deel van de genodigden zich tijdens het optreden buiten ophielden, maar met de grote deuren wijd open kwamen de krachtig gezongen Shanty songs prima door. Zo goed zelfs dat het menig fietser van het fietspad langs de duinen koers deed zetten naar de Redschuur, aangetrokken als zij werden door die lekkere muziek. Er klonken in ieder geval complimenten van alle kanten met een aantal dagen later nog eens een schriftelijk bedankje van Koos en Luciënne van Duyn van Oranjevereniging Katwijk aan Zee. “Graag gedaan en namens het Shantykoor Skuytevaert van harte gefeliciteerd met het 100-jarig jubileum.”
Coby van Duyn maakte foto’s- klik hier