Smartlappen, zeemansachtige liederen en Ierse Ballades

RokusAls een muzikale avond georganiseerd wordt door een smartlappenkoor met de naam ‘Hartekreet en Ander Leed’, dan zou dat wel eens een treurige aangelegenheid kunnen worden. Maar niets was minder waar op vrijdag 19 april in de Open Hof in Katwijk a/d Rijn.

Hoe droevig sommige smartlappen ook waren, de dames die de deerniswekkende liedjes ten gehore brachten straalden vooral vrolijkheid uit. En zeker toen na de dames het Shantykoor Skuytevaert aan de beurt was en het publiek aanspoorde ‘aan te schuiven en mee te deinen’, was er helemaal geen spoortje droefenis meer te bespeuren. Why Not bracht de meezingers daarna weer tot bedaren met een aantal mooi gezongen Ierse ballades. Een heel gezellige avond waarop het goed klikte tussen de verschillende koren die in de ‘grande finale’ gezamenlijk zingend afscheid namen van het enthousiaste publiek. [klik hier voor meer foto’s]