Optreden voor oudste inwoner van Katwijk: Kees van Duijn, 103 jaar!

Kees van Duijn (103) met buurvrouw Marie SchonenbergOp woensdag 28 januari 2009 werd onze buurman dhr. Kees van Duijn 103 jaar en daarmee meteen ook nog eens de oudste inwoner van Katwijk. ’s Morgens vroeg die dag hingen er in de straat al de nodige vlaggen uit en in de loop van de ochtend had de rest van de straat dat ook gedaan. Op zaterdag 31 januari werd er in de zaal van het Zeehos te Katwijk een familiefeest georganiseerd voor het heuglijke feit. Daar dhr. Van Duijn het leven en alles eromheen nog steeds leuk vindt, was in overleg met de familie het plan opgevat om het Skuytevaert Shantykoor voor hem te laten optreden tijdens het feest.

Na ruggespraak met koorleden, muzikanten en dirigent was iedereen enthousiast om aan deze bijzondere gebeurtenis een bijdrage te leveren. Aldus stonden er die zaterdagmiddag 25 koorleden en 6 muzikanten o.l.v. dirigent Jan Volbeda klaar om precies om 17.00 uur de feestzaal te betreden. Het koor werd, met de muzikanten voorop en ‘Lang zal hij leven’ zingend, door de familie met een daverend applaus begroet.
Na een half uur bekende zeemansliederen gezongen te hebben, waarbij de hoogbejaarde vanuit zijn stoel al dirigerend enthousiast zat mee te deinen, werd het tijd voor een korte pauze om de kelen van de koorleden te smeren. Na de pauze werd er nog een klein halfuurtje opgetreden en werd als toegift geëindigd met het toepasselijke lied ‘Droomland’, waarna het koor afmarcheerde. De muzikanten speelden nog even door om met een gezellige toegift het optreden af te bouwen.

Gedurende het optreden werd er door de hele familie uit volle borst meegezongen m.b.v. het door René van Dun in veelvoud gekopieerde repertoire. Vermeldenswaard is tevens dat één van onze muzikanten, Ko Boeff, voor deze bijzondere gelegeheid speciaal uit Dordrecht was overgekomen. En last but not least… onze buurman heeft, zoals hij het zelf zei, “de mooiste verjaardag van z’n leven gehad”!
(Klik hier voor de foto’s)                                                                                                  Marie Schonenberg